top of page

Hizmetlerimiz


Site yönetiminin verdiği hizmetler altı ayrı grupta toplanabilir;

1.Muhasebe ve Aidat Takip
Site Yönetim gelirlerinin ve giderlerinin muhasebesini tutmakla yükümlüdür. Görevleri :

 • Yönetim Kurulunun onayladığı işletme bütçesinin hak sahiplerine tebliğini yapmak

 • Borçsuzluk belgesi düzenlemek

 • Otomatik çekim talimatları kaydederek aylık tahsilâtları takip etmek

 • Banka hesaplarının kontrolünü yapmak

 • Avukata icra dosyası yollamak

 • Borçlu üyelere durumu bildirmek

 • Sorunlu hesapları inceleyerek gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak

 • Bloklara üyelerin borç bilgileri ile ilgili liste asmak

 • Borcunu ödemeyen üyelere yasal işlem başlatılmadan önce borç bildirim mektubu göndermek

 

2.Halkla İlişkiler ve Tanıtım        

Kat Maliklerinden site ile ilgili gelen talep ve şikayetleri karşılamakla yükümlüdür. Görevleri :

 • Üyelerden gelen talep ve şikayetleri konularına göre yanıtlamak

 • Sonuçlanan şikayetlerle ilgili geri bildirimde bulunmak

 • Site ile ilgili haberleri ilan panolarına asarak kat maliklerini haberdar etmek

 

3.Çevre ve Temizlik         

Site Ortak alanlarının temizliğini sağlamakla yükümlüdür.Görevleri :

 • Blok girişleri ve asansörleri hergün olmak üzere, site yönetiminin belirlediği zamanlarda ortak alanların temizliğini yapmak

 • Sorumlu olduğu blok etrafındaki çalı ve ağaç gruplarının diplerini çapalamak

 • Kışın blok önlerinden başlayan otoparka kadar devam eden yollarda kar temizliği yapmak

 • Site yönetimi ile sakinler arasında evrak alışverişini sağlamak

 • Sorumlu olduğu alanlarda meydana gelen arızaları yönetime bildirmek ve takibini yapmak

 • Akşamları blok sakinlerinin evsel atık mahiyetindeki çöplerini toplamak

 

4.Peyzaj ve Bakım       

İmalatçı firmalar tarafından peyzaj düzenlemesi yapılmış yeşil alanların korunması ve bakımı ile ilgilenmekle yükümlüdür. Görevleri :

 • Mevcut yeşil alanlarda çim biçme, gübreleme, sulama, çapalama, budama işlemlerini gerçekleştirmek

 • Bitkilerde hastalıklara neden olan bit ve benzeri zararlıları yok etmek için ilaçlama yapmak

 • Bitkilerin ve fidanların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için herekleme yapmak

 • Bozulan peyzaj alanların tamiratını gerçekleştirmek

 • Yabancı otlarla mücadele etmek

 

5.Güvenlik       

Site Sakinlerinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Görevleri :

 • Şüpheli şahısların veya araçların siteye girmesine engel olmak

 • Sitelerde bez afiş asılmasına ve reklam amaçlı çalışmalara izin vermemek

 • Pazarlamacı, seyyar satıcı ve dilencilerin siteye girmesine engel olmak

 • Çatı ve bloklara anten takılmasına mani olmak,

 • Şüpheli paketler için gerekli tedbiri alıp polise bildirmek

 • Kapısı açık veya anahtarı kapıda unutulmuş dairelerle ilgili polise ve daire sahibine haber vermek

 • Kayıp eşyaları bulunana kadar muhafaza etmek ve bulunması halinde sahiplerine teslim edilmesini sağlamak

 • Anahtarı kayıp ve ya unutulan dairelerin çilingir aracılığıyla kapılarının açılmasını sağlamak

 • Site sakinlerini rahatsız edecek boyutta gürültü yapanları uyarmak

 • Çocuk ve yaşlıların kaybolmaları halinde ailelerine teslim etmek

 • Ev ve oto hırsızlıklarında daire sahibine ve polise bilgi vermek

 

6.Teknik İşler       

Site ortak alanlardaki her türlü teknik sistemin devamlılığını sağlamakla yükümlüdür.Görevleri :

 • Site içerisinde gelişen teknik arızaların tetkikini yapmak ve ilgili birimlere yönlendirmek

 • Blok içi ve park bahçe aydınlatmalarını tamir etmek

 • Hidrofor, interkom, merdiven otomatiği, tesisat uydu, asansör ve sulama sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak

 • Yangın söndürme sistemlerinin bakımının yaptırtmak

 • Su depolarını yılda bir kez dezenfekte ettirirmek

 • Çocuk oyun gruplarının bakım, onarım ve tamirini yapmak

 • Ada içerisinde yer alan yaya yolları ve parke taşı yollarının bakım onarım ve tamirinin gerçekleştirilmesini sağlamak

 • Saha içerisindeki metal kısımların kaynak işlerini yapmak

 • Blok kapılarının onarımını yapmak

 • Çatı yalıtma bakım ve onarımını yapmak

bottom of page